Hakkımızda

Dü-Şems Topluluğu, 2010 yılında Osman Kırklıkçı, Emre Erdal ve Osman Öksüzoğlu tarafından İstanbul’da kuruldu. İsim olarak, müzik ilminde “Muallim-i Evvel” (ilk öğretmen) olarak kabul edilen Türk – İslam düşünürü Fârâbi (870-950)’ye atfedilen “Duşems” (İki Güneş) isimli eserden esinlenildi.

Türk müzik kültürünün sürekli etkileşim içinde olduğu Yunanistan, Iran, Suriye, Balkanlar gibi çevre coğrafyaların aynı döneme ait müziklerini bazen ayrı bazen de bir arada sunarak kültürler arasındaki müzikal alışverişi sergileyebilmek Dü-Şems Topluluğu’nun başlıca amaçlarındandır.

Dü-Şems Topluluğu, Türkiye ve çevre coğrafya müziğini ait olduğu dönemin içinde algılanmasını ve değerlendirilmesini sağlamak maksadıyla sahne ve CD çalışmalarını sürdürmektedir. Repertuarını, 10.yy ile 21.yy arasında yazıya ve notaya geçirilmiş kaynaklardan ulaşılan ve sözlü gelenekle aktarılan eserler oluşturmaktadır. Bu müziklerin icrasında da, dönemin enstrümanlarını kullanarak, seçilen eserlerde olabildiğince aslına sadık kalmaya gayret edilmekte ve döneme dair geniş bir müzikal perspektif sunabilecek biçimde icra edilebilmesi hedeflenmektedir.

Grubun repertuarında bulunan eserler, yazıldıkları diller ve yazıldıkları coğrafyaya göre çeşitlilik göstermektedir. Bu bağlamda Türkçe, Arapça, Farsça, Rumca gibi aynı coğrafyada farklı dil ve farklı kimliklerin müzik ortak dilindeki birlikteliğinin sergilenmesi hedef alınmaktadır.

Yorumlar kapatıldı.